Ferieplatsen.se

Feriepraktik inom Orust kommun 2023 

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt en tillgänglighetsredovisning hittar du längst ner i denna text.

Vem får söka? 

Du som fyller 16-17 år (född 2006-2007) och är folkbokförd i Orust kommun får söka feriepraktik. Bor du i annan kommun får du vända dig till din kommun. 

Registreringen och sökningen är öppen mellan 2023-03-01 klockan 00:00 och 2023‑03‑31 klockan 23:59. 

Om du får en plats 

Om du blir erbjuden en plats kommer du få reda på det via e-post. Det är därför viktigt att du vid registreringen uppger en e-postadress som du har regelbunden bevakning på, även under sommaren. Du kan förvänta dig ett svar från oss mellan 8 april och 8 maj, beroende på om du blir lottad till en plats direkt eller om du blir reserv. Du har då en vecka på dig att tacka ja eller nej. Du tackar ja genom att logga in på ferieplatsen.se. Om du inte tackar ja till platsen inom en vecka kommer du automatiskt att förlora platsen. Om du väljer att tacka nej till din erbjudna plats har du inte möjlighet att få en annan plats. 

Om du inte får en plats 

Om du tyvärr inte blivit lottad till en av våra feriepraktikplatser blir du meddelad detta via e-post senast den 8 maj. 

Vad är feriepraktik? 

Varje år anordnar Orust kommun feriepraktik för skolungdomar. Du får under sammanlagt maximalt tre veckor praktisera i någon av Orust kommuns verksamheter. Du får gå bredvid erfaren personal som ger dig handledning. Du får lära dig om arbetsplatsen och prova på olika arbetsuppgifter. Kanske blir du intresserad av ett yrke som du vill arbeta med i framtiden? 

Din ersättning (praktiklön)

Din ersättning är 72 kronor/timme (inklusive semesterersättning).

Inom vilka verksamheter finns feriepraktik? 

Feriepraktikplatserna finns i flera av Orust kommuns verksamheter, till exempel inom kök, fritidshem, lokalvård, förskola, lägerverksamhet, strandstädning, räddningstjänst och äldreomsorg.

Behöver du körkort för att söka platser? 

Nej, inget körkort behövs för att söka feriepraktik. 

Behöver du tidigare arbetserfarenhet för att söka feriepraktik? 

Nej, ingen tidigare arbetslivserfarenhet behövs för att kunna söka feriepraktik. 

Vad händer om du inte hunnit registrera dig? 

Om du inte registrerat dig och sökt feriepraktik mellan 1 mars och 31 mars 2023 klockan 23:59, kommer du inte kunna bli erbjuden en feriepraktikplats. 

Hur ofta kan jag logga in och söka och kan jag ändra min ansökan? 

Du kan logga in i ferieplatsen.se hur många gånger du vill under ansökningsperioden och du kan närsomhelst under den tiden ändra din ansökan. Varje ändring du gör sparas. När du är färdig med din ansökan så trycker du på ”Skicka in ansökan”. Du kommer då få en bekräftelse till din e-post att din ansökan är inskickad. För att ändra på din ansökan efter att du har skickat in den så måste du först ta tillbaka den. Om du tar tillbaka din ansökan så måste du skicka in den igen även om du inte gör någon ändring, annars kan du inte få någon plats. Du kan skicka in och ta tillbaka din ansökan hur många gånger du vill fram till att ansökningen stänger. Efter att ansökningstiden har gått ut kan du inte göra några mer ändringar och har du inte skickat in din ansökan så kommer den inte behandlas. 

Vad händer om jag inte skickar in min ansökan? 

Då kan du tyvärr inte få någon plats. 

Hur går registreringen och sökningen till? 

För att kunna söka feriepraktik måste du registrera dig. Om du sökte feriepraktik förra året gäller inte det lösenordet. Du måste registrera dig på nytt för att kunna se och söka aktuella feriepraktikplatser.
Du kan registrera dig på följande länk: https://orust.ferieplatsen.se/Registrering 

1.    Börja med att ange ditt personnummer. 

2.    I nästa steg kommer du behöva komplettera registreringen med kontaktuppgifter, nivå på utbildningen (dvs. åk 9, åk 1 gymnasiet) samt välja ett lösenord. 

3.    Lägg till personligt brev. Arbetsplatser vill gärna ha en kortare beskrivning av dig som sökande. Därför är det obligatoriskt att skriva något om dig själv i ett personligt brev innan du kan börja söka. Du kan se vilka platser som finns utan att skriva ett personligt brev men du kan inte söka några platser utan att ha skrivit ett personligt brev. 

4.    Om du till exempel har allergier eller särskilda behov som verksamheterna kan behöva känna till kan du även lämna sådana uppgifter.

5.    Sök platser och klicka på ”Skicka in ansökan”. Du kommer då att få en bekräftelse via e-post att din ansökan är inskickad. 

Hur många platser kan du söka? 

På ferieplatsen.se kan du totalt söka upp till 5 platser. 

Hur fungerar tilldelningen av platser? 

Platserna lottas ut av systemet. Vid frågor kontakta ferieplatsen@orust.se 

__________

Behandling av dina personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen

Kommunstyrelsen behandlar de personuppgifter som du skrivit i din ansökan när vi handlägger ditt ärende om ferieplats. Vi använder dina uppgifter till att fördela feriepraktikplatser i kommunen. Dina uppgifter registreras även i ett lönesystem så att du kan få din lön utbetalad.

Personuppgifterna kommer inte användas för något annat ändamål. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är avtal i vilken den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

Vi delar dina personuppgifter med vårt personuppgiftsbiträde Göteborgsregionens kommunalförbund som vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Dina uppgifter sparas så länge vi handlägger ditt ärende och raderas sedan i enlighet med vår dokumenthanteringsplan. Planen utgår från Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.
Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi har lagrat som handlar om dig, ett så kallat registerutdrag. Du kan begära rättelse, be om överföring, att vi ska begränsa behandlingen eller radera dina personuppgifter.

I första hand kontaktar du personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter. Kommunstyrelsen, 473 80 Henån, telefon 0304-33 40 00, e-post: kommun@orust.se

Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@orust.se

Om du har klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter vänder du dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är vår tillsynsmyndighet.

__________

Tillgänglighetsredovisning

Tillgänglighet i praktikplatsen.se och ferieplatsen.se

Göteborgsregionen (GR) står bakom praktikplatsen.se och ferieplatsen.se. Här hittar du information om tillgängligheten i IT-systemen. Vi beskriver vilka brister som finns och hur vi planerar att åtgärda dem. Du får också information om hur du kan kontakta oss.

Hur tillgängliga är IT-systemen?

Praktikplatsen.se och ferieplatsen.se behöver i vissa delar tillgänglighetsanpassas. Via en intern granskning av IT-systemen, är det klarlagt vilka delar i systemet som behöver anpassas för att uppfylla kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. GR utvecklar för närvarande ett nytt system som ska ersätta nuvarande praktikplatsen.se. När systemet är klart till sin helhet, kommer en ny tillgänglighetsanalys göras av oberoende konsult. Analysen beräknas att utföras i januari 2024. På samma gång kommer en tillgänglighetsanalys göras av ferieplatsen.se

För målgruppen elever uppfyller IT-systemen tillgänglighetsdirektivets normer.

Oskäligt betungande anpassning

En detaljerad redovisning av de krav i lagen som IT-systemen inte uppfyllde vid tidpunkten för granskningen finns inte publicerade här då GR bedömer att resurserna att sammanställa och uppdatera sådan sammanställning skulle överstiga nyttan. Prioritet läggs istället på arbetet med åtgärd.

Kontakta oss om du inte kan använda delar av webbplatsen

Kontakta oss om du inte kan ta del av informationen i IT-systemen, så ska vi se till att du får den digitala service du har rätt till.

E-post: support@praktikplatsen.se

Kontakta tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning , som ansvarar för tillsynen av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Tillbaka till toppen